ceres-cert.com header
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биологична сертификация


Въведение

CERES извършва инспекции и предлага сертификация съгласно различни държавни биологични стандарти, като Регламент (ЕО) 834/07, USDA-NOP Final Rule и Japanese Agricultural Standard for the Production of Organic Foodstuffs (JAS). Освен това CERES предлага и сертификация в съответствие с няколко национални и международни частни стандарти на фермерски асоциации и сертифициращи органи (Demeter, Naturland, BIO SUISSE и т.н.). CERES има подписано споразумение "Contract for Symbol Programme Product Acceptance" със Soil Association Certification of the United Kingdom.

Ние от CERES сме подготвили два типа документи, които дават достъп на клиентите до информация относно всеки един биологичен стандарт:

  • Документът Кратка информация pпреглед на стандарта. Тъй като е резюме, не дава цялата достатъчна информация, необходима за вземане на решение;
  • Документът Стандартни Оперативни Процедури разяснява често срещани въпроси, възникващи по време на инспекциите.

За по-подробна информация:

Стъпки за Биологична Сертификация

3.1.1.1 Кратка информация: Стъпки за сертификация на биологично земеделие 2018-06-21

<<< Назад

Преглед на стандартите

3.2.19 Осведомяване на клиентите за регламенти на ЕС 2015-07-01
3.2.21 Кратка информация за Регламент (ЕО) 834/07 2009-04-01
3.2.10 Кратка информация за NOP 2016-08-08

<<< Назад

Видове дейности

<<< Назад

Растениевъдство

3.2.1 Кратка информация за Биологично Растениевъдство 2017-11-15
3.2.1.1 Кратка информация за смесени стопанства и паралелно производство 2016-12-12
3.2.25 Кратка информация за Стевия екстракт 2019-06-29
3.2.36 Кратка информация за сключване на договори с подизпълнители в биологичното производство 2020-05-23
3.2.41 Кратка информация биологични семена и посадъчен материал в съответствие с Регламент (ЕС) 834/2007 и NOP 2016-06-02

<<< Назад

Преработка на биологични продукти (вкл. вино)

3.2.6 Кратка информация за Преработка 2014-08-19
3.2.16 Кратка информация: Процедура за приемане (доставка) 2009-04-01
3.2.22 Кратка информация за използване на естествени добавки в продукти с повече от една 2016-06-15
3.2.23 Кратка информация за биологично вино 2016-06-03
3.2.24 Кратка информация за етикетирането 2020-05-11

<<< Назад

Събиране на диворастящи

3.2.3 Кратка информация за събиране на диворастящи 2014-08-19

<<< Назад

Водорасли

3.2.35 Кратка Информация Едноклетъчни Водорасли 2015-08-01
4.1.14 Стандарт на CERES за микро водорасли 2017-04-10

<<< Назад

Пчеларство

3.2.4 Кратка информация за Пчеларство 2014-08-19

<<< Назад

Износ/Внос/Търговия

3.2.7 Кратко въведение относно изискванията за биологичната търговия 2015-09-20
3.2.8 Кратка информация за Внос на биологична продукция 2015-02-01
3.2.8.1 The EU TRACES System for Organic Imports 2020-08-10
3.2.8.3 Brief Info Organic Trade & BREXIT 2021-02-19
3.2.16 Кратка информация: Процедура за приемане (доставка) 2009-04-01
3.2.24 Кратка информация за етикетирането 2020-05-11

<<< Назад

Животновъдство

3.2.2 Кратка информация: Животновъдство 2014-08-19
3.2.40 Кратка информация за изискванията за хранене с биологичен фураж животни в съответствие с регл. (ЕС) 834/2007 2016-06-02

<<< Назад

Етикетиране

3.2.24 Кратка информация за етикетирането 2020-05-11
7.2.1.1 Rules for use of the CERES certification seal 2017-12-27

<<< Назад
<<< Най-горе

Други

3.2.36 Brief Introduction Subcontracting in Certified Production 2020-05-23
3.2.38 Brief Info Pesticide Residues 2020-05-07
3.2.42 Brief Information Novel Food in the EU 2018-12-18

<<< Return
<<< Top© 2009 by CERES GmbH - Контакти - Imprint_bg - Disclaimer_bg - Datenschutzerklärung - Vertrag XY 

Top