ceres-cert.com header
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биологична сертификация


Въведение

CERES извършва инспекции и предлага сертификация съгласно различни държавни биологични стандарти, като Регламент (ЕО) 834/07, USDA-NOP Final Rule и Japanese Agricultural Standard for the Production of Organic Foodstuffs (JAS). Освен това CERES предлага и сертификация в съответствие с няколко национални и международни частни стандарти на фермерски асоциации и сертифициращи органи (Demeter, Naturland, BIO SUISSE и т.н.). CERES има подписано споразумение "Contract for Symbol Programme Product Acceptance" със Soil Association Certification of the United Kingdom.

Ние от CERES сме подготвили два типа документи, които дават достъп на клиентите до информация относно всеки един биологичен стандарт:

  • Документът Кратка информация pпреглед на стандарта. Тъй като е резюме, не дава цялата достатъчна информация, необходима за вземане на решение;
  • Документът Стандартни Оперативни Процедури разяснява често срещани въпроси, възникващи по време на инспекциите.

For Further Information:

Steps to Organic Certification

3.1.1.1 Short introduction: Steps to Organic Certification 2017-06-02
3.1.1.1_cn Short introduction: Steps to Organic Certification 简介:有机认证步骤 2014-02-01
3.1.1.2 Short introduction: Steps to Organic Certification for Producer Groups with Internal Control Systems (ICS) 2017-06-02
3.1.1.3 GB/T 19630 Certification Process Flowchart 中国有机产品认证流程图 2014-02-01

<<< Return

Standards Overview

3.2.19 Client Update on Recent Chranges in the EU Regulation on Organic Farming 2015-07-01
3.2.21 Brief Information about the new Organic EU Regulation (EC) 834/07 and (EC) 889/08 2009-04-01
3.2.10 Brief Information NOP 2016-08-08
3.2.11 Certification According to the New Japanese Agricultural Standard (JAS) 2017-05-01
3.2.26 Brief Introduction to the Organic Standard of the Kingdom of Saudi Arabia (OSKSA) 2014-08-15
3.2.32 Brief Information about GB/T19630 2014-03-01

<<< Return

Operation Types

<<< Return

Crop Production

3.2.1 Brief Introduction to Requirements for Organic Crop Production 2016-09-01
4.4.1 Standard Inspection Program for Organic Crop Production 2008-12-30
3.2.17 Brief Information on Piperonyl Butoxide 2009-04-01
3.2.11.1 Standard Operating Procedure (SOP) for JAS Grading: An Example for Individual Farms 2008-02-01
3.2.25 Brief Information Organic Food Additives 2016-05-17
3.2.36 Brief Introduction Subcontracting in Certified Production 2014-09-20
3.2.41 Brief Info Organic Seeds and Planting Material Production 2016-06-02
3.2.42 Brief Information Novel Food in the EU 2016-10-06

<<< Return

Organic Product Processing (including wine)

3.2.6 Brief Introduction to Requirements for Processing of Organic Food 2014-08-19
4.4.6 Standard Inspection Program for Organic Processors 2008-12-30
3.2.16 Brief Information Reception Procedure 2009-04-01
3.2.22 Brief Introduction to the Use of Natural Flavours in Organic Multi-Ingredient Products 2016-06-15
3.2.23 Brief Information on Organic Wine respectively Wine from Organic Grapes 2016-06-03
3.2.24 Brief information about the organic labeling according to Reg. (EC) 834/07 (including Reg. (EC) 271/10), NOP and JAS 2016-11-01
3.2.11.3 Standard Operating Procedure (SOP) for JAS Grading: An Example for Processors and Re-packers 2008-06-30

<<< Return

Wild Collection

3.2.3 Brief Introduction to Requirements for Organic Wild Collection 2014-08-19
4.4.3 Standard Inspection Program for Organic Wild Collection 2008-12-30

<<< Return

Micro-Algae

3.2.35 Brief Information about Organic Certification of Micro Algae 2015-08-01
3.2.35_cn Brief Information about Organic Certification of Micro Algae 有机微型藻简介 2015-08-01
4.1.14 Standard for Micro-Algae and Micro-Algae Products 2017-04-17

<<< Return

Beekeeping

3.2.4 Brief Introduction to Requirements for Organic Beekeeping 2014-08-19
4.4.4 Standard Inspection Program for Organic Beekeeping 2008-12-30

<<< Return

Producer Groups

3.2.5 Brief Introduction to Requirements for Group Certification 2014-08-19
3.2.5.1 Brief Introduction to Organic Certification of Groups with 100% External Inspection 2015-07-01
4.4.5 Standard Inspection Program for Producer Groups 2008-12-30
3.2.11.2 Standard Operating Procedure (SOP) for JAS Grading: An Example for Farmer Groups 2009-10-04

<<< Return

Export/Import/Trade

3.2.7 Brief introduction to requirements for export of organic food 2015-09-20
3.2.8.1 Brief introduction EU TRACES System for Organic Imports 2017-05-29
4.4.7 Standard Inspection Program for Organic Export 2008-12-30
3.2.8 Brief Introduction to Requirements for Import of Organic Food 2014-12-01
3.2.16 Brief Information Reception Procedure 2009-04-01
3.2.24 Brief information about the organic labeling according to Reg. (EC) 834/07 (including Reg. (EC) 271/10), NOP and JAS 2016-11-01

<<< Return

Organic Input Certification

3.2.12 Brief introduction to requirements for certification of inputs for the production of organic food 2010-01-08
4.4.9 Standard inspection program for the production of inputs for organic agriculture 2009-04-01

<<< Return

Livestock Production

3.2.2 Brief Introduction to Requirements for Organic Livestock Production 2014-08-19
4.4.2 Standard Inspection Program for Organic Animal Husbandry 2008-12-30
3.2.40 Brief Info Organic Feed Production 2016-06-02

<<< Return

Organic Labeling

3.2.24 Brief information about the organic labeling according to Reg. (EC) 834/07 (including Reg. (EC) 271/10), NOP and JAS 2016-11-01

<<< Return
<<< Top© 2009 by CERES GmbH - Контакти - Imprint_bg - Disclaimer_bg 

Top