ceres-cert.com header
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 CERES Quality Goals 2018-01-15
2.1.6 Антикорупционна политика на CERES 2019-09-23
4.1.1 Политика при сертифициране в трети страни, еквивалентни на(ЕО) 834/07 2020-06-05
4.1.2 Политика за биологичния преходен период 2019-06-25
4.1.4 Политика за Събиране на Диворастящи 2020-05-06
4.1.5 Traceability 2009-04-01
4.1.6 NOP Processing 2017-09-30
4.1.8 Политика на CERES Буферни зони 2010-05-01
4.1.10 Минимални изисквания за сеитбообращение, покривни и бобови култури 2020-01-03
4.1.11 Използване на конвенционален птичи тор от биологични ферми 2008-12-30
4.1.12 Борба с неприятели в преработвателни предприятия 2019-12-14
4.1.13 Изсичане и Изгаряне на дървесна растителност 2019-12-20
4.1.14 Стандарт на CERES за микро водорасли 2019-10-17
4.1.17 Политика за използване на посевен и посадъчен материал 2018-10-10
4.1.18 Policy on Composting Procedures under NOP 2010-05-01
4.1.19 Policy on Inert Ingredients under NOP 2011-06-20
4.1.20 Beekeeping under NOP 2014-04-01
4.1.22 Policy Humic Acids 2020-01-03
4.1.24 Organic Sericulture Certification under NOP and analogue to Reg. (EC) 834/07 2014-07-28
4.1.25 Organic Certification for South Africa 2014-08-01


© 2009 by CERES GmbH - Контакти - Imprint_bg - Disclaimer_bg - Datenschutzerklärung - Vertrag XY 

Top