ceres-cert.com header
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биологични Стандарти

>>> Не-Биологични Стандарти


Регламент (ЕО) Nr. 834/2007


Регламент (ЕО) Nr. 889/2008

Регламент (ЕО) Nr. 1235/2008
NOP*
National Organic Program of the USDA (United States Department of Agriculture)
JAS*
Japanese Agricultural Standard of Organic Agricultural Products (including Processed Foods) of the MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan)

Bio Suisse*
Bio Suisse е организацията на биологичните фермери в Швейцария.
Canada Organic Regime (COR)*
През 2009г Канада и САЩ подписват споразумение за еквивалентност за биологичните продукти. Продукти, сертифицирани съгласно NOP, могат да бъдат продавани като биологични и в Канада.
GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD *
GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD е най-обширният и световно признат стандарт за биологичен текстил.
Bird Friendly Coffee*
Основните критерии за "Bird Friendly®" coffee са разработени от Smithsonian Migratory Bird Center в духа на общия интерес и съвместната работа с други лица, свързани с производството на кафе (производители, търговци, преработватели, изследователи и др.), които споделят притесненията си относно устойчивото производство на кафе. Бележка: В края на страницата има линк към “pdf” файл "Norms for Production, Processing and Marketing of "Bird Friendly ®" Coffee".
Demeter*
Demeter е марката на продукти от Биодинамично земеделие

Бележка: На страницата на DEMETER в интернет търсете линк „Standards”.
Naturland*
Naturland е една от най-важните организации в сферата на биологичното земеделие в Германия. А в световен мащаб тя е и една от най-големите сертифициращи организации.

Бележка: На страницата на Naturland в интернет търсете "Naturland e.V. Standards"..
Soil Association*
Soil Association е водеща организация в Обединеното Кралство в сферата на сертификация на биологични храни и земеделие.

Бележка: На страницата на Асоциацията в интернет търсете: "Organic Standards".
KRAV Standard*
The first KRAV Standard where published 1985 and covered plant production. Today they have Standards for 19 different types of production.

Organic Production Standard of Ecuador**
Reglamento de La Normativa de la Producción Orgánica Agropecuaria en el Ecuador

National Standard for Organic Production in Ecuador

 

Не-Биологични Стандарти

<<< Най-горе

GlobalG.A.P. (Fruit & Vegis; IFA; Coffee)
GlobalGAP е инициатива на търговците на дребно, членуващи в Euro-Retailer Produce Working Group (EUREP). Тя се основава на равенство между земеделските производители и техните клиенти-търговци на дребно. Целта е да се развият общоприети стандарти и процедури за глобална сертификация на Добри Земеделски Практики
Starbucks C.A.F.E. Practices*
Насоките на Starbucks за отговорно изкупуване на кафе и какао се наричат съответно C.A.F.E. Practices и COCOA Practices. CERES е одобрен от SCS като организация, която следи спазването на тези практики.
Utz Certified*
Utz Certified е програма за сертификация на устойчиво производство на кафе, какао и чай.
Rainforest Alliance*
FairTSA*
The Fair Trade Sustainability Alliance (FairTSA) е организация с нестопанска цел, специализирала в разработването на стандарт за честна търговия и социална отговорност, етично ръководене на верига на доставките и отговорно и устойчиво развитие на общността.
4C Services*
The 4C Certification System works towards building a sustainable coffee supply chains and improved livelihoods of farmers. 4C applies high standards on economic, social and environmental conditions for coffee production and processing.
The Union for Ethical Bio Trade*
UEBT brings together a range of stakeholders (companies, NGOs, governments) to promote sourcing with respect for people and biodiversity.
Símbolo de Pequeños Productores*
The SPP is backed by an independent certification system, guaranteeing consumers that products come from authentic, democratic, self-managing organizations of small producers, and that they have been produced in line with criteria for economic, social, cultural and ecological sustainability, and commercialized under fair conditions.


© 2009 by CERES GmbH - Контакти - Imprint_bg - Disclaimer_bg - Datenschutzerklärung - Vertrag XY 

Top