ceres-cert.com header
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биологични Стандарти

>>> Не-Биологични Стандарти


Регламент (ЕО) Nr. 2007/834


Регламент (ЕО) Nr. 2008/889


изменение: Регламент (ЕО) Nr. 2019/2164

Регламент (ЕО) Nr. 2008/1235

Поправка към Регламент (ЕО) Nr. 2008/1235
NOP*
National Organic Program of the USDA (United States Department of Agriculture)
JAS*
Japanese Agricultural Standard of Organic Agricultural Products (including Processed Foods) of the MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan)

Bio Suisse*
Bio Suisse е организацията на биологичните фермери в Швейцария.
Canada Organic Regime (COR)*
През 2009г Канада и САЩ подписват споразумение за еквивалентност за биологичните продукти. Продукти, сертифицирани съгласно NOP, могат да бъдат продавани като биологични и в Канада.
GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD *
GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD е най-обширният и световно признат стандарт за биологичен текстил.
Biocyclic Vegan Agriculture *
Biocyclic Vegan Agriculture means purely plant-based organic farming. This form of cultivation excludes all commercial livestock farming and slaughtering of animals and does not use any inputs of animal origin. Special emphasis is placed on the promotion of biodiversity, healthy soil life, the closure of organic cycles and on systematic humus build-up. Since November 2017, the Biocyclic Vegan Standard has been available worldwide as a global standard for vegan organic farming accredited by IFOAM.
Bird Friendly Coffee*
Основните критерии за "Bird Friendly®" coffee са разработени от Smithsonian Migratory Bird Center в духа на общия интерес и съвместната работа с други лица, свързани с производството на кафе (производители, търговци, преработватели, изследователи и др.), които споделят притесненията си относно устойчивото производство на кафе. Бележка: В края на страницата има линк към “pdf” файл "Norms for Production, Processing and Marketing of "Bird Friendly ®" Coffee".
Demeter*
Demeter е марката на продукти от Биодинамично земеделие

Бележка: На страницата на DEMETER в интернет търсете линк „Standards”.
Naturland*
Naturland е една от най-важните организации в сферата на биологичното земеделие в Германия. А в световен мащаб тя е и една от най-големите сертифициращи организации.

Бележка: На страницата на Naturland в интернет търсете "Naturland e.V. Standards"..
Soil Association*
Soil Association е водеща организация в Обединеното Кралство в сферата на сертификация на биологични храни и земеделие.

Бележка: На страницата на Асоциацията в интернет търсете: "Organic Standards".
KRAV Standard*
The first KRAV Standard where published 1985 and covered plant production. Today they have Standards for 19 different types of production.

Organic Production Standard of Ecuador**
Reglamento de La Normativa de la Producción Orgánica Agropecuaria en el Ecuador

National Standard for Organic Production in Ecuador

 

Не-Биологични Стандарти

<<< Най-горе

GlobalG.A.P. (Fruit & Vegis; IFA; Coffee)
GlobalGAP е инициатива на търговците на дребно, членуващи в Euro-Retailer Produce Working Group (EUREP). Тя се основава на равенство между земеделските производители и техните клиенти-търговци на дребно. Целта е да се развият общоприети стандарти и процедури за глобална сертификация на Добри Земеделски Практики
Starbucks C.A.F.E. Practices*
Насоките на Starbucks за отговорно изкупуване на кафе и какао се наричат съответно C.A.F.E. Practices и COCOA Practices. CERES е одобрен от SCS като организация, която следи спазването на тези практики.
Utz Certified*
Utz Certified е програма за сертификация на устойчиво производство на кафе, какао и чай.
Rainforest Alliance*
FairTSA*
The Fair Trade Sustainability Alliance (FairTSA) е организация с нестопанска цел, специализирала в разработването на стандарт за честна търговия и социална отговорност, етично ръководене на верига на доставките и отговорно и устойчиво развитие на общността.
4C Services*
The 4C Certification System works towards building a sustainable coffee supply chains and improved livelihoods of farmers. 4C applies high standards on economic, social and environmental conditions for coffee production and processing.
The Union for Ethical Bio Trade*
UEBT brings together a range of stakeholders (companies, NGOs, governments) to promote sourcing with respect for people and biodiversity.
Símbolo de Pequeños Productores*
The SPP is backed by an independent certification system, guaranteeing consumers that products come from authentic, democratic, self-managing organizations of small producers, and that they have been produced in line with criteria for economic, social, cultural and ecological sustainability, and commercialized under fair conditions.


© 2009 by CERES GmbH - Контакти - Imprint_bg - Disclaimer_bg - Datenschutzerklärung - Vertrag XY 

Top